Boka på telefon 0171-42 50 00

Vi har miljön i våra tankar!

Samtransporter, miljöklassade bilar med euro-klassade motorer, fossilfritt biodrivmedel och utbildning för sparsam körning. Vi utvecklar ständigt vårt arbete att minska miljöpåverkan.  • Vi har nya och moderna bilar för minimal miljöpåverkan och maximal transportsäkerhet
  • Alla våra bilar har som lägst Euro 5-klassning, flera är Euro 6
  • Vi börjar köra på fossilfritt biodrivmedel under 2017
  • Flera av våra tjänster baseras på samlastning - "kollektivtrafik för gods"
  • Vi följer alltid gällande kvalitets- och miljöplaner
  • Vi har chaufförer som är utbildade för sparsam körning

Nu börjar vi köra på HVO - fossilfritt drivmedel!

Under 2017 kommer vi även att börja prova att köra på det fossilfria bränslet HVO Diesel 100 (naturligtvis helt utan palmolja). Vi inleder med några utvalda bilar på prov och vartefter biltillverkarna godkänner drift på HVO kommer vi alltmer att öka denna drift. Målsättningen är att vi över tid alltid ska använda minst 50% totalt andel HVO. 

HVO Diesel är framställd helt från förnybara komponenter

HVO Diesel 100 reducerar utsläppet av fossila växthusgaser med ca 88 % jämfört med helt fossil diesel. Den förnybara andelen är 100 procent. Den HVO vi använder är framställd från slakteriprodukter och är naturligtvis helt fri från palmolja.

"Kollektivtrafik för gods"

Att köra klimatsmart handlar till stor del om logistik. Vi erbjuder transporter som genom effektiv planering och samverkan med kunden ger en minskad miljöbelastning. Vi samlastar gods från flera kunder samtidigt och optimerar våra rutter för snabbaste och bästa transporten,
806
823